30 września 2015r.

Szkolenie w dniach 30.09– 2.10.2015r. w Pszczółkach pn. „Zmiany w CIT i VAT
w roku 2015 i 2016”.