KSD WORD
ul. Smutna 28,
91-729 Łódź

24 czerwca 2015r

Szkolenie w dniach 24 – 26 czerwca 2015 r. w Licheniu Starym. Temat szkolenia „Prawo zamówień publicznych - kierunki zmian i kompendium obowiązujących w roku 2015 przepisów z uwzględnieniem specyfiki WORD”.

19 marca 2015r

Szkolenie w dn. 19-20 marca 2015r. w Warszawie. Temat szkolenia "Przepisy w zakresie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy”.

15 grudnia 2014r

Szkolenie w dniach 15-17 grudnia 2014r. w Karpaczu. Temat szkolenia „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2014 w aspekcie podatkowym (VAT, CIT,). Omówienie zmian w podatku VAT, CIT na 2015 rok”.

8 października 2014r

Szkolenie w dniach 8-10 października 2014r. w Barlinku. Temat szkolenia „Kontrola zarządcza w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego”.

26 marca 2014r

Szkolenie w dniach 26-28 marca 2014r. w Tarnowie Podgórnym. Temat szkolenia „Zmiany w podatku VAT w 2014. Wydatki strukturalne. Sprawozdanie Rb-Ws”.

7 października 2013r

Szkolenie w dniach 7-9 października 2013r. w Toruniu. Temat szkolenia „Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - kwalifikowanie zdarzeń w aspekcie podatku VAT, CIT oraz PIT”.

15 maja 2013r

Szkolenie w dniach 15-17 maja 2013r. w Zawierciu. Temat szkolenia „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego na tle zmian uwarunkowań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o kierujących pojazdami w aspekcie nowych zadań dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego”.

6 kwietnia 2013r

W dniu 18 marca 2013 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków KSD WORD, podczas którego dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia - Andrzej Szklarski (WORD Warszawa) złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Wraz z nim rezygnację złożyli pozostali członkowie Zarządu, tj.: Roman Bańczyk (wiceprezes - Katowice), Mirosław Szadkowski (sekretarz - Radom), Ryszard Pasikowski (skarbnik - Lublin), Marek Dworak (Kraków), Mirosław Oliferuk (Łomża), Stanisław Piotrowski (Kalisz), Edward Płonka (Bielsko-Biała) oraz Marek Staszczyk (Toruń). Rezygnację złożyło również dwóch członków Komisji Rewizyjnej: Cezary Tkaczyk (Szczecin) oraz Janusz Szatkowski (Zamość). W wyniku głosowania na nowego Prezesa Stowarzyszenia został wybrany Łukasz Kucharski - Dyrektor WORD Łódź. Walne zebranie wybrało również pozostałych członków Zarządu: Roman Bańczyk (Katowice), Henryk Grabowski (Suwałki), Grzegorz Kajca (Wrocław), Aleksander Kowalewicz (Poznań), Edward Płonka (Bielsko-Biała), Marek Staszczyk (Toruń) oraz Cezary Tkaczyk (Szczecin). Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie: Mirosław Oliferuk (przewodniczący - Łomża), Wiesława Kasprzewska-Charkin (Gdańsk), Stanisław Piotrowski (Kalisz).