15 grudnia 2016r.

Szkolenie w dniach 15-16.12.2016r. w Warszawie pn. „Jednolity Plik Kontrolny – istota zmian. Nowelizacja VAT od 1.01.2017r.”

19 października 2016r.

Szkolenie w dniach 19-21.10.2016r. Arłamowie  pn. ,,Standaryzacja Polityki rachunkowości w wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego”

22 czerwca 2016r.

Szkolenie w dniach 22-24.06.2016r. w Zabrzu  pn ,, Przestrzeganie przepisów z zakresu Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego”

27 kwietnia 2016r.

Szkolenie w dniach  27-29.04.2016r. w  Wieńcu  Zdrój  pn.,, Przepisy  w zakresie  przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy

10 grudnia 2015r.

Szkolenie w dniach 10-11.12.2015 r w Ossa pn. „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – obowiązki płatnika składek”

30 września 2015r.

Szkolenie w dniach 30.09– 2.10.2015r. w Pszczółkach pn. „Zmiany w CIT i VAT
w roku 2015 i 2016”.

12 sierpnia 2015r.

Konferencja Dyrektorów w dn. 12.08.2015r. w Łodzi

24 czerwca 2015r.

Szkolenie w dniach 24 – 26 czerwca 2015 r. w Licheniu Starym. Temat szkolenia „Prawo zamówień publicznych - kierunki zmian i kompendium obowiązujących w roku 2015 przepisów z uwzględnieniem specyfiki WORD”.

6 czerwca 2015r.

Konferencja Dyrektorów w dn. 6.07.2015r. w Łodzi

19 marca 2015r

Szkolenie w dn. 19-20 marca 2015r. w Warszawie. Temat szkolenia "Przepisy w zakresie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy”.

15 grudnia 2014r

Szkolenie w dniach 15-17 grudnia 2014r. w Karpaczu. Temat szkolenia „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2014 w aspekcie podatkowym (VAT, CIT,). Omówienie zmian w podatku VAT, CIT na 2015 rok”.

8 października 2014r

Szkolenie w dniach 8-10 października 2014r. w Barlinku. Temat szkolenia „Kontrola zarządcza w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego”.