Stowarzyszenie

Historia

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego powstało w 1998 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia było czterech dyrektorów WORD: Marek Staszczyk (Bydgoszcz), Mieczysław Leśniak (Warszawa), Marian Krztoń (Rzeszów) i Władysław Drozd (Zielona Góra). W lipcu 1998 r. w odbyło się spotkanie założycielskie, w którym uczestniczyli m.in. Jerzy Folga (ówczesny dyrektor departamentu w Ministerstwie Transportu), Marek Staszczyk (gospodarz spotkania), Mieczysław Leśniak, Włodzimierz Buczyński (Poznań), Edward Stopczyński (Gdańsk), Janusz Myszkowski (Szczecin), Zbigniew Józefowski (Gorzów Wlkp.), Tadeusz Terlikowski (Siedlce), Tomasz Matuszewski (Płock). Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane 28 sierpnia 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, a w dniu 18 grudnia 1998 r. również w Bydgoszczy odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia. Udział wzięło 40 dyrektorów WORD lub ich pełnomocników. Wybrano władze stowarzyszenia i dokonano zmian w statucie.

Stowarzyszenie kilkakrotnie zmieniało siedzibę:  Wrocław (1999), Radom (2000), Warszawa (2008), Łódź (2013), Olsztyn (2018).
Kolejnymi Prezesami KSD byli: Marek Staszczyk (1998-1999), Janusz Płaneta (1999-2000), Ryszard Półtorak (2000-2001), Mirosław Szadkowski (2001-2003), Wojciech Jabłoński (2003-2006), Janusz Płaneta (2006-2007), Piotr Wcisło (2007-2008), Andrzej Szklarski (2008-2013), Łukasz Kucharski (2013-2018), Stanisław Szatkowski (2018-2019).
Obecnie Prezesem KSD jest Marek Staszczyk - Dyrektor WORD Toruń.

Główne cele Stowarzyszenia
 • wspólne rozwiązywanie problemów,
 • wspólna reprezentacja WORD-ów w Sejmie RP, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Finansów,
 • prezentowanie stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych,
 • obrona dobrego imienia egzaminatorów i budowanie pozytywnego wizerunku medialnego,
 • inspirowanie działań na rzecz poprawy BRD i podnoszenia kultury kierowców,
 • profilaktyka i zapobieganie (w miarę posiadanych możliwości) zjawiskom o charakterze korupcyjnym,
 • wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji.
Zarząd
 • Marek Staszczyk /Toruń/ - prezes zarządu
 • Janusz Stachowicz /Rzeszów/ - wiceprezes zarządu
 • Renata Bielecka /Lublin/ - skarbnik
 • Dariusz Adam Misztal /Piotrków Trybunalski/ - sekretarz
 • Marek Krzysztof Dworak /Kraków/
 • Marcin Kleczkowski /Suwałki/
 • Mirosław Oliferuk /Łomża/
 • Piotr Romek /Łódź/
 • Ryszard Siepietowski /Krosno/
Komisja Rewizyjna
 • Edward Kinder /Opole/ - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Włodzimierz Bogaczyk /Poznań/
 • Mariusz Grzegorz Ostrowski /Chełm/
Statut KS WORD

    Statut Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD - tekst jednolity (plik PDF)

Pliki do pobrania