Stowarzyszenie

Historia

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego powstało w 1998 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia było czterech dyrektorów WORD: Marek Staszczyk (Bydgoszcz), Mieczysław Leśniak (Warszawa), Marian Krztoń (Rzeszów) i Władysław Drozd (Zielona Góra). W lipcu 1998 r. w odbyło się spotkanie założycielskie, w którym uczestniczyli m.in. Jerzy Folga (ówczesny dyrektor departamentu w Ministerstwie Transportu), Marek Staszczyk (gospodarz spotkania), Mieczysław Leśniak, Włodzimierz Buczyński (Poznań), Edward Stopczyński (Gdańsk), Janusz Myszkowski (Szczecin), Zbigniew Józefowski (Gorzów Wlkp.), Tadeusz Terlikowski (Siedlce), Tomasz Matuszewski (Płock). Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane 28 sierpnia 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, a w dniu 18 grudnia 1998 r. również w Bydgoszczy odbyło się pierwsze walne zebranie członków stowarzyszenia. Udział wzięło 40 dyrektorów WORD lub ich pełnomocników. Wybrano władze stowarzyszenia i dokonano zmian w statucie.

Stowarzyszenie kilkakrotnie zmieniało siedzibę:  Wrocław (1999), Radom (2000), Warszawa (2008), Łódź (2013), Olsztyn (2018).
Kolejnymi Prezesami KSD byli: Marek Staszczyk (1998-1999), Janusz Płaneta (1999-2000), Ryszard Półtorak (2000-2001), Mirosław Szadkowski (2001-2003), Wojciech Jabłoński (2003-2006), Janusz Płaneta (2006-2007), Piotr Wcisło (2007-2008), Andrzej Szklarski (2008-2013), Łukasz Kucharski (2013-2018).
Obecnie Prezesem KSD jest Stanisław Szatkowski - Dyrektor WORD Olsztyn.

Główne cele Stowarzyszenia
 • wspólne rozwiązywanie problemów,
 • wspólna reprezentacja WORD-ów w Sejmie RP, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Finansów,
 • prezentowanie stanowisk i opinii do projektów aktów prawnych,
 • obrona dobrego imienia egzaminatorów i budowanie pozytywnego wizerunku medialnego,
 • inspirowanie działań na rzecz poprawy BRD i podnoszenia kultury kierowców,
 • profilaktyka i zapobieganie (w miarę posiadanych możliwości) zjawiskom o charakterze korupcyjnym,
 • wymiana informacji i doświadczeń poprzez organizowanie szkoleń, narad i konferencji.
Zarząd
 • Stanisław Lech Szatkowski - prezes zarządu
 • Janusz Stachowicz - wiceprezes zarządu
 • Marek Staszczyk - skarbnik
 • Cezary Tkaczyk
 • Ryszard Siepietowski
Komisja Rewizyjna
 • Stanisław Piotrowski - przewodniczący
 • Mirosław Oliferuk
 • Czesław Dawid

Statut KS WORD

Statut Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD - tekst jednolity (plik PDF)

Kontakt

Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD
ul. Smutna 28,
91-729 Łódź

NIP: 948-22-71-847
Konto bankowe: Bank Millennium SA 02 1160 2202 0000 0000 6086 4097